S
k
o
v
p
l
a
n
t
webgraphic.dk


Skovplant skoventreperenørvirksomhed

Skovplant er en skoventreperenørvirksomhed, der løser mange forskellige og krævende skovopgaver. Virksomheden blev grundlagt i 1995 og har til huse 10 km nord for Vejle.
Vi arbejder i princippet i hele landet.

Kompetanceområder

Kulturarbejder

Opsætning af hegn

-opsætning
-nedtagning
-hestehegn
-motorvejshegn
-vildthegn

Skovplantning

-plantning i gl. skov
- gl. juletræsarealer
- skovrejsning
-juletræskulturer

Vandløbspleje

-grødeskæring
-beskæring af buske og træer 

Skovarbejder

Juletræer - pasning og oparbejdning

-nyplantning
-genplantning
-formklipning
-tågesprøjtning
-CT Netop
-pakning

Træfældning og skovning

-nedskæring til flis
-udrensning

Skovplantning

Skovplant udviklede i år 2000 en skovplantemaskine for at kunne løse de store skovarbejdsopgaver efter
orkanen i 1999.
Skovplantemaskinen er konstrueret med en kraftig gruber, hvor der er påsat et hjul, der samler kvas og rødder op og klipper det over. Gruberen laver samtidigt en ren planterille, hvor planten kan placeres solidt i mineraljorden. Planterillen renses op med en dobbelt plov, så der er ren kimfri jord omkring planten. Derved forhindres vækst af ukrudt de første to vækstsæsoner. Rillens udformning og bredde har også en gavnlig virkning ved at minimere snudebilleangreb på nåletræer.
Maskinen opererer effektivt i grenknuste skovarealer, stormfalsarealer, afdrevet flis arealer, gl. skov og juletræsarealer.

Skovplantemaskinen

Plantning med maskine

Skovplantemaskinen er konstrueret med en kraftig gruber, hvor der er påsat et hjul, der samler kvas og rødder op og klipper det over. Gruberen laver samtidigt en ren planterille, hvor planten kan placeres solidt i mineraljorden. Planterillen renses op med en dobbelt plov, så der er ren kimfri jord omkring planten. Derved forhindres vækst af ukrudt de første to vækstsæsoner. Rillens udformning og bredde har også en gavnlig virkning ved at minimere snudebilleangreb på nåletræer.
Maskinen opererer effektivt i grenknuste skovarealer, stormfaldsarealer, afdrevet flis arealer, gl. skov og juletræsarealer.

Opsætning af hegn

Hegnsarbejde

Skovplant udfører arbejder med opsætning og vedligeholdelse af hegn til forskellige formål.
Vi aftaler arbejdet med kunden, foretager materialeindkøb når det ønskes, planlægger og udfører arbejdet.

Hestehegn

Vi laver det traditionelle hestehegn med faste planker , men er også leveringsdygtige i specielle hegn efter kundens ønske.

Vildthegn

Opsætningen sker med specialværktøj på baggrund af mange års erfaring. Holdbarheden af vore hegn er særdeles god og sparer for vedligeholdelsesudgifter i mange år. Kvalitetsmaterialer og håndværksmæssig korrekt udførelse sikrer kuturerne som hegnet skal beskyttelse.

Nedtagning af hegn

Skovplant bruger en nyudviklet hegnsopruller ved nedtagningen af gamle hegn, som evt. kan genbruges. Arbejdet kan udføres uden skade for beplantningen.

Skovning

Skovarbejder

Træfældningsopgaver

Vi udfører alle træfældningsopgaver og oprydning, skovning af løvtræ - også til gavntræ, evt. udkørsel til fast vej.

Vandløbspleje

Grødeskæring

Skovplant har gennem årene oprenset i hundredvis af kilometer vandløb og søbredder. Arbejder med vandløb sker under hensyn til lovgivningen på området.
Planlægning er vigtig, da arbejdet skal ske indenfor en kort periode af vækstsæsonen.

Juletræer

Juletræer - beplantning, formklipning og oparbejdning

Skovplant har 20 års erfaring med juletræsproduktion.

Tilplantning af juletræsarealer

Skovplant maskinplanter med kraftige maskiner, der kan arbejde på stiv og hård jord i vanskeligt terræn.  Plantemetoden giver planterne en god start.

Vildthegn

Opsætningen sker med specialværktøj og på baggrund af mange års erfaring. Holdbarheden af vore hegn er meget god og sparer for vedligeholdelsesudgifter i mange år. Kvalitetsmaterialer og håndværksmæssig korrekt udførelse sikrer kulturerne, som hegnet skal beskytte.

Formklipning

Skovplant har mange års erfaring med formklipning og nipning og benytter kun erfaren arbedskraft til disse kritiske opgaver.

Tågesprøjtning

Bekæmpelse af ædelgranlus, mider mv .

Afskærmet sprøjtning

Ukrudtsbekæmpelse og gødning udføres med
køretøj med påmonteret sprøjteskærm.

Egen juletræsproduktion

Skovplant har egen produktion, som har dannet grundlag for afprøvning af nye plante- og produktionsmetoder.

Kontakt

Information og tilbud

SKOVPLANT ApS
Nørbjergvej 10
Lindved
7100 Vejle

Michael Pedersen

20 33 67 13